Kategoriat
Uncategorized

Viisi suomalaista yritystä, jotka käyttävät virtuaalitodellisuutta kouluttamiseen

Kouluttaminen on murroksessa. Koronapandemia on vauhdittanut uusien teknologien käyttöönottoa niiden etämahdollisuuksien myötä, mutta samalla ollaan ymmärretty, että teknologiat tarjoavat paljon muutakin kuin pandemiaturvallisen tavan kouluttaa ihmisiä. Tästä hyvänä esimerkkinä on virtuaalitodellisuus (VR, virtual reality).

Tutkimukset osoittavat, että koulutettavat muistavat VR-koulutuksessa esitetyt asiat paremmin kuin video- tai tekstipohjaisen opiskelun jälkeen. Virtuaalitodellisuudessa käytävää koulutusta ei ainoastaan nähdä, vaan se koetaan, jättäen hyvin vahvan muistijäljen koulutettavien mieliin.

VR-kouluttamisen mahdollisuudet ollaan lähiaikoina ymmärretty etenkin yritysmaailmassa, sillä virtuaalitodellisuus pystyy oikein käytettynä tehostamaan koulutusprosesseja ja supistamaan kustannuksia. Tämän artikkelin tarkoitus on käydä läpi viisi suomalaista yritystä, jotka ovat tällä saralla edelläkävijöitä ja kertoa, että miksi he ovat juuri päätyneet virtuaalitodellisuusratkaisuihin.

1. Mehiläinen

Suomalainen terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Mehiläinen käyttää virtuaalitodellisuutta kirurgisten toimenpiteiden harjoittelemiseen. VR-lasien ja haptisen kynän avulla lääkäri voi tehdä virtuaalitodellisuuden sisällä aukeavassa leikkausnäkymässä valintoja ja merkintöjä toimenpiteeseen liittyen turvallisesti ja kiireettömästi. Virtuaalitodellisuuden avulla koulutettavat pääsevät harjoittelemaan kirurgisia toimenpiteitä mahdollisimman immersiivisesti täysin riskittömässä ympäristössä. Virtuaalitodellisuudessa tehty virheliike ei vaaranna potilasta, mutta koulutus tuo kuitenkin samalla tavalla varmuutta liikkeisiin ja harjaannuttaa silmää kuin oikea toimenpide.

VR-koulutuksen avulla anatomiaan voidaan tutustua kiireettömästi ja näin voidaan parantaa myös leikkauksien turvallisuutta sekä vähentää potilasvahinkojen määrää.

2. Novia ammattikorkeakoulu & Aboa Mare

Olemme yhteistyössä Novia ammattikorkeakoulun merenkulun koulutuskeskus Aboa Maren kanssa luoneet VR-laajennuksen osaksi heidän Turussa sijaitsevaa komentosiltasimulaattoriaan.

Erilaisia hätätilanteita harjoitellaan jatkuvasti merenkulkualalla komentosiltasimulaattoreita hyödyntäen. On kuitenkin olemassa tilanteita, joita ei pysty harjoittelemaan yksinään komentosillalla ja harjoitusta on tarpeen laajentaa laivan muihin tiloihin. Tästä hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa laiva menettää ohjauksensa ja vahtimies lähetetään ruorikonehuoneeseen tutkimaan ongelmaa.

Olemme luoneet ruorikonehuoneen virtuaalitodellisuuteen, jossa koulutettava pystyy harjoittelemaan ohjausta vahtiperämiehen ohjeistuksen mukaisesti. VR-sovellus tarjoaa immersiivisen ja riskittömän ympäristön koulutuksen läpikäymiseen ja on yhteydessä komentosiltasimulaattorin tietovirtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun joku komentosillalla kääntää ruoria se näkyy VR-sovelluksen mittareissa ja sama toisin päin.

Tämä tapaus on hyvä esimerkki myös siitä kuinka virtuaalitodellisuus voi tuoda kouluttamiseen merkittäviä kustannussäästöjä. Tässä tapauksessa vältyttiin kalliin fyysisen ruorikonehuonesimulaattorin rakentamiselta kokonaan.

VR-laajennus osana fyysistä koulutussimulaattoria.

3. Linde

Teollisuuskaasualalla toimivalle Lindelle säiliökuskien perusteellinen kouluttaminen on hyvin tärkeää työn tehokkaan sujuvuuden ja virheiden minimoimisen kannalta. Yksi kriittisimmistä säiliöautokuskien tehtävistä on nesteytettyjen kaasujen turvallinen lastaaminen ja purkaminen, jonka perusteellinen taitaminen on vaikea ja aikaa vievä prosessi. 

Meidän toteuttamamme VR-koulutuksen avulla koulutettavat pystyvät harjoittelemaan nesteytettyjen kaasujen lastaamista ja purkamista hyvin immersiivisessä ja turvallisessa ympäristössä. Suurin hyöty on kuitenkin se, että tehtävää pystyy harjoittelemaan ilman säiliöautoa ja tämä puolestaan vapauttaa kulkuneuvon liiketoimintaa varten. Tämän lisäksi koulutettavat pystyvät käymään koulutuksen läpi paikasta riippumatta joustavammin kuin koskaan ennen. 

VR-koulutuksissa on omat puutteensa, kuten se, että esimerkiksi painoa ja eri kytkimien tuntumaa ei pystytä aidosti jäljittelemään, mutta virtuaalitodellisuuden on huomattu olevan erityisen tehokas silloin kuin opeteltavana on jonkin tehtävän järjestys tai ylipäätään asiaan perehtyminen. Tämä johtuu siitä, että virtuaaliharjoituksesta jää hyvin vahva muistijälki, kun toimenpiteitä harjoitellaan aidonlaisessa ympäristössä. Tämä on käynyt selväksi mm. meidän Työtehoseuran toteutuksesta, missä koulutettavat harjoittelevat linja-auton ajoonlähtötarkastukseen liittyviä tehtäviä virtuaalitodellisuudessa. VR-koulutuksen myötä koulutettavat ovat olleet paljon valmiimpia, tarkempia ja nopeampia, kun ovat siirtyneet oikean linja-auton luo.

Tämä sama periaate on taustalla Lindelle tehdyssä koulutuksessa. VR-koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa koulutettavalle enemmän toistoja ja vähentää virheitä oikeassa ympäristössä sekä säästää mm. koulutuskustannuksissa ja supistaa koulutukseen käytettävää aikaa.

4. Wärtsilä

Wärtsilä on sitoutunut kehittämään työympäristöään jatkuvasti turvallisempaan suuntaa ja tästä syystä he valitsivat CTRL 360 Training -sovelluksen osaksi työturvallisuusohjelmaansa.

Wärtsilä käyttää sovellustamme juurikin työturvallisuuskoulutuksissa, joissa koulutettavien on virtuaalilasit päässä katseellaan tunnistettava erilaisia riskejä ja uhkakuvia tutuista työympäristöistä. Ratkaisu toteutettiin niin, että useisiin tuotantolaitoksiin lavastettiin erilaisia vaaratilanteita, jonka jälkeen ympäristöt kuvattiin 360-stereokameralla. Koulutusmateriaali puolestaan lisättiin 360-kuviin helppokäyttöisellä editorillamme. Editorin avulla Wärtsilä pystyy luomaan nopeasti ja tehokkaasti uusia koulutuskokonaisuuksia juuri omia tarpeitaan varten.

Palaute on erittäin positiivista. Koukuttavien pelillisten elementtien myötä varttuneemmatkin työntekijät pitivät ratkaisua hauskana ja motivoivana. Myös siitä pidettiin, että koulutuksen voi käydä missä vaan tehokkuudessa tinkimättä.

CTRL Training 360 -sovelluksen ominaisuuksia

5. Duodecim & Helsingin kaupunki

Duodecim Oppiportti ja Helsingin kaupungin Pätijä-hanke selvittivät yhteisessä pilotissa VR-koulutuksen toimivuutta ympärivuorokautisessa hoivassa ja kotihoidossa. Henkilökunta harjoitteli VR-koulutuksessa peruselintoimintojen systemaattista arviointia, niiden pohjalta tehtäviä jatkotoimia sekä ammattilaisten välistä konsultointia aidonlaisessa virtuaaliympäristössä.

Virtuaalitodellisuuden avulla pystytään myös kouluttamaan asioita, jotka ovat luonteeltaan harvinaisia. Miten pitää esimerkiksi toimia, kun potilaan tila äkillisesti huononee? Tämänkaltaisia tilanteita tulee vastaan harvoin päivystystilanteissa ja ovat tutkimusten mukaan vaikeita kouluttaa, mutta VR-koulutuksen avulla niitä pystytään tehokkaasti simuloimaan milloin vain.

Palaute oli kokeilun jälkeen hyvin positiivista. Tässä joitain poimintoja:

  • 91 % vastaajista arvioi VR-harjoituksen erittäin hyväksi (50 %) tai hyväksi (41 %).
  • 96 % vastaajista piti VR-harjoituksia hyödyllisenä osana täydennyskoulutusta.
  • 92 % vastaajista ilmoitti, että harjoitus vahvisti omaa osaamista päivystyksellisissä asiakastilanteissa.
  • 88 % ilmoitti harjoituksen vahvistaneen konsultointitaitoja.
  • 92 % arvioi, että VR-harjoittelusta on hyötyä omassa työssä.

Yhteenvetona

Oikein käytettynä virtuaalitodellisuuden avulla pystytään saavuttamaan merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä sekä tehostamaan koulutusprosesseja. Lähes jokainen organisaatio voi jollain hyötyä VR-koulutuksesta, mutta kuten yllä olevistakin esimerkeistä käy ilmi, mutta jotkut organisaatiot ovat lähtökohtaisesti soveltuvimpia siihen kuin toiset.

Onko sinulla paljon paikkasidonnaisia koulutuksia, jotka vaativat matkustamista? Tapahtuuko organisaatiossasi paljon virheitä tai vaaratilanteita? Entä työtapaturmia? Onko organisaatiossasi tilanteita, joita on hyvin vaikea harjoitella/simuloida oikeassa elämässä? Ovatko työtehtävät itsessään vaarallisia? Viekö koulutusprosessi tolkuttoman paljon aikaa? Haluaisitko innostaa koulutettaviasi aivan uudenlaisella tavalla?

Jos vastasit johonkin yllä olevaan kysymykseen ”kyllä”, niin VR-koulutus voi olla juuri sinulle sopiva.

Ota yhteyttä täältä!