Virtual HVAC

Virtual HVAC on virtuaalitodellisuuden työkalu teknisten tilojen suunnitteluun. Työkalu helpottaa suunnittelua ja kustannusten hallintaa. Virtuaalitodellisuudessa näet tilat ihmisperspektiivistä ja täten pystyt alusta alkaen suunnittelemaan toimivia ratkaisuja, jättäen riittävästi tilaa esimerkiksi asennus- ja huoltotoimenpiteitä ajatellen. Työkalua voidaan käyttää myös ohjaus- ja huoltohenkilöstön kouluttamiseen jo ennen varsinaisten asennustöiden aloittamista.

Työkalu tukee 3D-mallien tuontia useimmissa formaateissa. Tuodut 3D-mallit muodostavat komponenttikirjaston, jota käytetään järjestelmien luomisessa. Jälkiasennuksissa nykyiset tilat 3D-skannataan ja tuloksena olevaa mallia käytetään suunnittelun perustana.

Työkalun ensimmäinen versio luotiin vuonna 2017.

Työkalu kehitettiin yhdessä Naavatar-ryhmän kanssa KIRA-digi -ohjelman pilottihankkeessa.