Neova Group

CTRL Training 360 -alusta on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi työturvallisuuden parantamisessa. Sen avulla työntekijät voivat kokea realistisia työympäristöjä ja harjoitella riskitilanteita virtuaalisessa ympäristössä. Tämä lisää heidän tietoisuuttaan turvallisuusnäkökohdista ja auttaa kehittämään oikeanlaista reagointikykyä mahdollisiin vaaratilanteisiin. Työntekijät pääsevät samalla tutustumaan konsernimme eri laitoksiin ja havainnollistamaan vaaratilanteita myös tuntemattomammissa ympäristöissä. Korkealaatuiset 360-stereokuvat tarjoavat immersiivisen kokemuksen, joka vahvistaa oppimista ja auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia. Olemme todella tyytyväisiä tähän innovatiiviseen työkaluun, joka parantaa merkittävästi työturvallisuutta ja koulutuksen tehokkuutta.”

Rauni Levola, Turvallisuuspäällikkö, Neova Group