CTRL Elements: SusCon

SusCon (Sustainable Shipbuilding Concepts) oli Turun yliopiston tutkimusprojekti vuosina 2020-2022, jossa tutkittiin kestävää laivanrakennusta hyödyntäen virtuaalitodellisuutta (VR) risteilyalusten sisätilojen suunnittelussa. Projektissa mukana olleet yritykset käyttivät CTRL Elements -virtuaalitodellisuusalustan työkaluja visualisointiin ja kommunikointiin.

Koska alukset ovat yksilöllisiä, jokaista varten tarvitaan uudet suunnitelmat ja piirrokset. Tyypillisesti joitakin sisäosia pitää kuitenkin rakentaa että suunnitelmat voidaan hyväksyä. Nämä “mock-upit” tarjoavat kuitenkin hyvin rajoitetun näkymän pienistä osista aluksen sisätiloista. VR mahdollistaa 3D-mallien havainnoinnin todellisessa koossa kolmiulotteisesti. Käyttäjät voivat muokata ja tutkia virtuaalisten mallien yksityiskohtia, materiaaleja ja rakenteita, joita olisi vaikea nähdä fyysisissä malleissa.

Kokonaisuudessaan projektiin osallistuneet yritykset pitivät virtuaalitodellisuutta tärkeänä työkaluna. Se osoittautui hyödylliseksi koko suunnitteluprosessissa, erityisesti risteilyalusten sisätilojen suunnittelussa. Osallistuneet yritykset aikovat jatkaa VR:n käyttöä, ja siitä saattaa tulla lopulta välttämätön osa heidän tuotantomenetelmiään.

Lue lisää SusCon-projektista: https://tt.utu.fi/ar/research/suscon/